1 2 3 4 5

Ochrana osobných údajov


Osobné údaje užívateľov portálu HUDOBNÉ HRY chránime v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Nebudeme uchovávať vaše osobné údaje po zrušení vášho konta na Hudobných hrách.
O zrušenie vášho konta požiadajte emailom na adrese hudobnehry@bgh.sk.

Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane okrem tých, ktoré od nás vyžaduje legislatíva platná v SR.

Portál Hudobné hry používa aplikáciu Google Analytics na meranie návštevníckych štatistík. Informácie generované súbormi cookies o využívaní webových stránok vrátane IP adresy sú prenesené do Google Analytics. Tieto informácie potom slúžia na vyhodnocovanie návštevnosti.

Vyhradzujeme si právo zbierať štatistické údaje o našich užívateľoch a ich preferenciách. Tieto štatistické údaje sú anonymné, neidentifikujú jednotlivých užívateľov.

NAHRÁVACÍ SOFTWARE

Tu si môžete stiahnúť software potrebný pre editáciu a nahrávanie Vašej verzie skladby.

WINDOWS

Audacity

OS-X Apple Macintosh

Návod na nahrávanie             Nápoveda

NAŠI PARTNERI


 
 
Hudobné hry © 2012